Els Nostres Projectes

SKATEPARK VENDRELL

Execució de tres mòduls de formigó in situ i baranes metàl·liques de protecció.